SERWIS MASZYN DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ BLACH , Prasy Krawędziowe AMADA,ERMAKSAN,GWF,Prasy Wykrawające,Wykrawarki , Doradztwo techniczne,Szkolenia CAD-CAM,Gięcie
cncKad
cncKad oferuje cały zakres możliwości CAD/CAM dla wykrawarek, wycinarek laserowych i wodnych, wypalarek plazmowych i gazowych, nożyc gilotynowych, maszyn do obróbki zwojów blachy, szynoprzewodów oraz wielofunkcyjnych maszyn CNC, włącznie z obsługą urządzeń sortujących i sztaplujących, dołączonych do maszyny. Zaawansowana technologia łączy projektowanie, automatyczne i ręczne wyposażanie w narzędzia, automatyczne i ręczne zagnieżdżanie, wydajne generowanie kodów NC, ich graficzną symulację oraz komunikację z maszyną (DNC).


cncKad jest jedynym systemem, który w tym samym module integruje możliwości CAD/CAM. Geometria, wymiary i technologia (wycinanie/wykrawanie) są całkowicie zasocjowane; kiedy zmodyfikujesz geometrię, cncKad automatycznie zaktualizuje wymiary oraz definicje wykrawania lub wycinania.
Do tej pory cncKad obsłużył ponad 1300 różnych modeli maszyn ponad 160 producentów, a w razie potrzeby dodawane są kolejne. To potężne rozwiązanie umożliwia również przenoszenie części z jednej technologii lub rodzaju maszyny na drugi, jak np. z wykrawarki na wycinarkę.
cncKad wyposażony w modułowy i elastyczny interfejs wstążki oferuje następujące zaawansowane technologie:
Projektowanie
Importowanie plików, w tym DXF i DWG
Obróbka/wyposażenie w narzędzia
Zagnieżdżanie
Manipulacja części
Tabele wycinania bazujące na materiale
Cięcie wspólnej linii
Umieszczanie przewodów łączących i mikropołączeń
Optymalizacja ścieżki narzędzia
Kosztorysowanie
Wycinanie rur, symulowane w trójwymiarzeObsługa wycinarek laserowych, plazmowych, wodnych / wykrawarek / gilotyn / coil/ busbar/ maszyn wielofunkcyjnychWykrawanie w cncKadzie obejmuje w pełni zautomatyzowaną obróbkę, a także pełną ręczną kontrolę nad wszystkimi aspektami przetwarzania. Na przykład, cncKad automatycznie wybiera narzędzia do obróbki Twoich części, wykorzystując takie czynniki, jak preferowane narzędzia, minimalizacja obrotu głowicy, minimalizacja zmiany narzędzi, mikropołączenia i parametry materiału. Można także zmodyfikować proponowany wybór narzędzia według własnych potrzeb.
Wspólne cięcia, przetwarzanie pasów, wykrawanie częśść po części, i inne charakterystyczne sposoby przetwarzania arkusza są dostępne. Repozycjonowania są obliczane automatycznie, niezależnie od tego, czy należy unikać stref martwych zacisku, czy też przetwarzać arkusze większe niż zasięg roboczy maszyny.cncKad optymalizuje wybrane metody w celu zminimalizowania czasu produkcji, biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia
maszyny. Następnie postprocesor przekształca te działania w wydajne programy NC.
cncKad dla wycinania tworzy pomost między rysunkami w Twoim systemie CAD a Twoją wycinarką. Za pomocą kilku kliknięć można wygenerować wydajne programy na Twoją maszynę, optymalizujące zarówno wykorzystanie materiału jak i czas pracy maszyny.
Na wydajność cięcia mogą mieć wpływ takie czynniki, jak głowica, gaz, soczewka, obróbka naroża, optymalizacja cięcia, czy mikropołączenia. Można zmodyfikować proponowane parametry i edytować tabele technologii wycinania według własnych potrzeb.
Można łatwo kontrolować wspólne cięcia, wycinanie części po części, kolejność cięcia, oraz wszelkie inne specyficzne sposoby obróbki arkusza.
cncKad optymalizuje wybrane metody w celu zminimalizowania czasu produkcji, biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia maszyny. Następnie postprocesor przekształca te działania w wydajne programy NC.

Funkcje wycinania obejmują:
Wycinanie automatyczne
Parametry wycinania materiału
Unikanie kolizji pomiędzy głowicą a arkuszem
Defininiowanie szerokości wiązki i automatycznej kompensacji
Obróbka naroża
Kontrola osi Z
Pełna obsługa wspólnych cięć
Prędkości cięcia określone przez geometrię i materiał
Obsługa przewodów łączących, mikropołączeń i mikrospawów
Opcje odparowywania options
Oznaczanie i/lub grawerowanie przed wycinaniem
Utwórz cięcie z mostkiem i z łańcuchemobsługa wycinarek plazmowych wielogłowicowych, ogniowych i wodnych

Optymalizacja ścieżki narzędzia

Optymalizacja ścieżki narzędzia
cncKad zapewnia wydajną funkcję optymalizacji ścieżki narzędzia dla udoskonalenia efektywności ścieżki narzędzia tnącego. Można dostosować ścieżkę przetwarzania otworów w części i na zewnętrznych konturach części.

Automatyczny punkt wejścia
Funkcja ta optymalizuje ścieżkę cięcia maszyny, w celu zminimalizowania przejść głowicy maszyny nad wykonanymi już cięciami.
cncKad umieszcza punkt wejścia/wyjścia cięcia w kierunku kolejnego cięcia. To zmniejsza szanse przesuwu ponad dopiero co wykonanymi cięciami.
Automatyczne wyszukiwanie ścieżki cncKada kalkuluje ścieżkę od jednego otworu do drugiego, unikając przechodzenia ponad już przetworzonymi otworami i tym samym unikając kolizji.

Generowanie NC
cncKad tworzy wydajne programy NC, biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia maszyny , oferuje całkowitą obsługę wszystkich funkcji, jakie tylko mogą być potrzebne w branży Obróbki Plastycznej Metalu. Posiada błyskawiczną i rozbudowaną opcję automatycznego generowania programów CNC z wykorzystaniem wszystkich możliwości jakie oferuje maszyna.

cncKad optymalizuje czynniki produkcji, aby zminimalizować wymagany czas przetwarzania, biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia maszyny. Postprocesor następnie konwertuje te kroki na wydajne programy NC, które można symulować na ekranie graficznym cncKad.
cncKad oblicza czas pracy maszyny i generuje szczegółowe raporty do wykorzystania na produkcji lub przez dział księgowości.Powstały program NC można przenieść na maszynę przez bezpośrednie połączenie (DNC), sieć firmową lub pendrive.

Symulacja
Moduł symulacji cncKada jest wszechstronnym narzędziem do wyświetlania, testowania, edytowania kodu NC przez wprowadzenie korekt i zmian, oraz symulowania wyników. Można symulować dowolne kody NC i patrzeć jak Twoja maszyna przetwarza arkusze części.
Graficznie symuluje dowolny program NC
Umożliwia ładowanie i symulowanie klasycznych programów, napisanych uprzednio na maszynie
Pozwala na edytownie programów NC i podglądanie procesu na ekranie graficznym
Zezwala na zmianę narzędzi w rewolwerze maszyny, zgodnie z ustawieniami kodu NC
Automatycznie sprawdza kod NC, czy nie występują w nim błędy takie jak: brakujące parametry, błędy zacisków, czy błędy przesuwu
Z NC do DFT
Funkcja „Z NC do DFT” (Tape-to-Shape) pozwala przekonwertować klasyczne pliki NC na grafikę z obróbką, omijając konieczność graficznego tworzenia części.Funkcja „Z NC do DFT” automatycznie przekłada załadowany klasyczny plik NC na rysunek, który zostanie wyświetlony na ekranie symulacji graficznej. Tam można zarządzać ich graficzną reprezentacją tak, jak innymi rysunkami cncKada: edytować elementy, dodając kształty czy wymiary. Można także powrócić do etapu obróbki i zmienić istniejące definicje obróbki lub dodać nowe (dla wycinania czy wykrawania).
Kliknij, aby edytować treść...

KONTAKT : cnc@pinacom.pl tel. +48 509 155 930